Wat is precies de betekenis van een URL?

Een URL, afkorting van Uniform Resource Locator, is het adres van een webpagina op het internet. Het bestaat uit drie delen: het protocol, de domeinnaam en het pad.

We leggen je uit wat een URL is, met daarbij enkele voorbeelden.

URL in browser

Hoe gebruik je een URL

In de adresbalk van een webbrowser vul je een URL in, dit wordt ook wel een domeinnaam genoemd. Een webbrowser is een programma waarmee je websites op het internet kunt bekijken. De meest gebruikte webbrowsers zijn Google Chrome, Safari en Microsoft Edge.

Domeinnaam in adresbalk

Met een URL kun je linken naar een andere webpagina's. Klik je op een link, dan ga je naar een andere pagina. Je kunt een link maken van een plaatje of een tekst in HTML.

Een link delen met anderen is eenvoudig – je kopieert de link en plakt hem waar je hem wilt. Je kunt ook de deelknop gebruiken om een URL te delen op sociale media of via een e-mail.

Hoe ziet een URL eruit?

Een URL bestaat uit vier delen: het protocol, de domeinnaam, het pad en de querystring.

Het protocol is het type verbinding dat wordt gebruikt. De domeinnaam is het adres van de website, en het pad is de locatie van een bestand op de website. De querystring wordt gebruikt om informatie uit een database te filteren.

Om het duidelijker te maken zie je hieronder een voorbeeldplaatje van een URL:

URL voorbeeld

Hoe werkt een URL-protocol?

Het meest gebruikte URL-protocol is "https" voor beveiligde verbindingen met websites. Het protocol wordt opgevolgd door een dubbele punt. Daarna volgen twee schuine strepen.

Bijvoorbeeld, de URL "https://www.voorbeeld.nl/" gebruikt "https" als protocol. De drie w's (www) zijn eigenlijk niet nodig. Deze keuze om het te gebruiken kan een website-eigenaar zelf maken. Een website is meestal ook zonder "www" bereikbaar.

Tim Berners-Lee, de maker van ons moderne internet, heeft toegegeven dat hij een "fout" heeft gemaakt door aan elk websiteadres een dubbele schuine streep toe te voegen. Als er een tijdmachine zou zijn, dan zou hij de dubbele schuine strepen compleet weghalen omdat deze overbodig zijn. De rest van een websiteadres zijn wel echt nodig.

Domeinnaam

De domeinnaam van een website is altijd uniek. Het begint met een punt met daarna de naam van een website. Zo is .internetvergelijk.nl de domeinnaam van mijn website.

Na de domeinnaam volgt de domeinextensie. Dat is het laatste deel van een domeinnaam wat achter de punt komt te staan. De letters zijn meestal een afkorting van een land.

De extensie ".nl" staat bijvoorbeeld voor Nederland. Het staat niet altijd voor een land. Zo staat de extensie ".com" voor "commercial", en ".org" voor "organization".

Padnaam

Het padnaam wordt aangegeven met een schuine streep gevolgd door de naam. Bij bijvoorbeeld "jurkwinkel.nl/jurkjes/" is de padnaam "jurkjes".

Een URL kan ook een link zijn naar bestanden op je computer zoals in dit voorbeeld: C:\gebruikers\documenten\afbeeldingen.

Het geeft de hiërarchie en de structuur weer van mappen op een computer.

Query tekenreeks

De querystring zijn tekens waarmee je informatie uit een database kunt filteren. Een query begint vaak met een vraagteken met daarna de naam van een variabele.

De query "?zoek=appel" is bijvoorbeeld de zoekopdracht met het woord "appel". Met deze zoekopdracht kan een programma zoeken in een database op het woord "appel".

Gerelateerde artikelen