Algemene voorwaarden

De voorwaarden als vermeld op deze pagina zijn van toepassing op alle content op www.internetvergelijk.nl. Door gebruik te maken van de website aanvaard u deze voorwaarden automatisch en bent u tevens verplicht om u daaraan te houden. Internetvergelijk.nl behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde de kunnen wijzigen of vervangen, wanneer dat nodig wordt geacht.

Gebruik Internetvergelijk.nl

Als consument heeft u op Internetvergelijk.nl de mogelijkheid om informatie te vergaren over diverse providers en een vergelijking uit te voeren op basis van een aantal persoonlijke wensen. De informatie die er wordt aangeboden is niet bedoeld als een advies of aanbeveling, aangezien er geen enkel waardeoordeel vanuit gaat. De bezoeker dient op een objectieve manier om te gaan met de informatie. De website is puur bedoeld om een koppelende rol uit te voeren en is geenszins bemiddeld van aard. Het is de verantwoordelijkheid van de bezoeker om te controleren of de aangeboden producten, diensten en aanbieders of bemiddelaars voldoen aan de (wettelijke) eigen en de persoonlijke wensen.

Bestellen

Internetvergelijk.nl biedt zelf geen producten of diensten aan en is dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de communicatie, of gevolgen hiervan, tussen bezoekers en de aanbieders van de getoonde diensten.

Eigendom

Alle content op Internetvergelijk.nl is eigendom van Sooda Internetbureau en haar partners. Op alle content rust zowel het auteursrecht als het intellectuele eigendom, waardoor het niet is toegestaan om hier gebruik van te maken, zonder dat daarvoor schriftelijke toestemming is verleend door Sooda Internetbureau. Bezoekers hebben toestemming om de website voor persoonlijke doeleinden te gebruiken, via een internetbrowser. Al het overige gebruik is uitdrukkelijk verboden.

Beveiliging

Sooda Internetbureau neemt alle mogelijke en in redelijkheid te verwachten maatregelen om de website zo goed mogelijk te beveiligen. Derhalve accepteren we geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, die is ontstaan door illegaal toegepaste software door derden, of virussen die via Internetvergelijk.nl bij de bezoeker terechtkomen.

Aansprakelijkheid

Sooda Internetbureau kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of nadelige gevolgen als gevolg van het gebruik van Internetvergelijk.nl. Door gebruik te maken van deze website gaat u automatisch akkoord met deze voorwaarden. Eventuele klachten horen wij graag. U bent vrij om een klacht te sturen naar het Europese ODR platform.

Voorwaarden keurmerk

Wij zijn aangesloten bij de Stichting Webshop Keurmerk. De Stichting heeft voorwaarden opgesteld die voldoen aan de Nederlandse en Europese regelgeving. De voorwaarden welke van toepassing zijn op het Webshop Keurmerk kunt u doornemen via de volgende link (PDF). Algemene Voorwaarden Stichting Webshop Keurmerk